Katt

Vi valgte etter sommersesongen 2022 å legge ned katteavdelingen på hotellet.

Dette på grunn av en kombinasjon av for lite etterspørsel og behov for ekstra

plass til å utvide annen aktivitet. 

Vi takker alle våre kattekunder for tilliten!

licking Cat