Vaksinering

For å komme til oss på Lyngsalpene Dyrehotell  alle hunder være vaksinert. Dette er både for deres egen sikkerhet, og andre dyr som er på hotellet som kan smittes. Vaksinen må tas senest 2 uker før dere kommer, vaksinasjonskort vil sjekkes og kopieres ved ankomst.Rabiesvaksine er kun en vaksine mot rabies, og dekker derfor ikke disse sykdommene.
Påkrevd vaksine er mot: valpesyke (Canine Distemper Virus CDV), smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus 1og 2), parvovirus (Canine Parvovirus 2) og kennelhoste (Canine parainfluensa virus +/- Bordetella bronchoseptica-bakterien). Disse står som regel i passet/vaksinasjonskortet som DHPPi eller DHP + Pi/BbPi.
Vi må dessverre nekte hunder uten gyldig vaksinasjon adgang til hotellet, så vær obs på at dette er i orden. 


Ta en prat med din veterinær om hva som er best for akkurat din hund, eller ta kontakt med oss så kan vi anbefale en veterinær i ditt område. 

Hund
 

Hvilke sykdommer hundene våre vaksineres mot?
Dette vil avhenge av hvor i verden hunden bor, forholdene den vokser opp under, og om det er planlagt å ta den til andre land der den vil møte andre sykdommer enn de vi vanligvis ser her i Norge.

Sykdommene som alle hunder bør vaksineres mot, uavhengig hvor i verden de holder til, er valpesyke (Canine Distemper Virus CDV), smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus 1og 2) og parvovirus (Canine Parvovirus 2), disse vaksinene kalles kjernevaksiner. Tilleggsvaksiner som også anbefales i Norge, er de som beskytter mot ”kennelhoste” (Canine parainfluensa virus +/- Bordetella bronchoseptica-bakterien). Dersom hunden skal reise til utlandet, vil reisemålet og lovverket bestemme hvilke sykdommer som må vaksineres mot; som rabies og leptospirose.

Siden vi begynte å vaksinere hundene våre, har anbefalingene variert en hel del, og ofte kan man få ulike anbefalinger fra ulike veterinærer og til og med fra enkelte oppdrettere. Det ble derfor satt ned et utvalg av de fremste immunologene i veterinærverdenen, som kontinuerlig revurderer anbefalingene i forhold til den nyeste forskningen.

Prinsippet bak dette er: Valpen beskyttes mot sykdommer ved overføring av antistoffer fra moren via morsmelk. Disse antistoffene er livsviktige i den første perioden, MEN blokkerer valpens evne til respons på vaksinen, og dermed egenproduksjon av antistoffer. Via vaksinene de får blir valpene eksponert mot en ufarlig variant av sykdommen de skal beskyttes mot, slik at de kan lage sine egne antistoffer. Dersom de fremdeles har mors antistoffer i blodet, vil ikke valpene kunne lage sine egne antistoffer.

Det skjer en gradvis reduksjon i antistoffer fra moren de første ukene. Perioden der det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens ”mottakelighetsvindu". Før trodde man at ”mottakelighetsvinduet” var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp i mot 15 uker, dvs at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. 

Grunnvaksinene som anbefales for valper er derfor:

  • 1. vaksine: 8 uker (DHP)

  • 2. vaksine: 12 uker (DHP + Pi/BbPi)

  • 3. vaksine: 16 uker (DHP) Dette er for å forsikre oss om at alle valper vil ha fått minst én dosering der mors antistoffer ikke blokkerer valpens respons.

  • Valper som ikke har fått Pi/BbPi på 12 uker må få på 16 uker.

  • 1. revaksinasjon (booster) ved 12 måneder 

  • Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse: 1. vaksine ved 6 uker (men aldri modifiserte levende før 4 uker)

Helt unge valper som er utsatt for stort smittepress, kan vaksineres allerede fra seks- åtte ukers alder.

Hunder bør vaksineres årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Samtidig bør de ha helsekontroll hvert år. 

De tre sistnevnte virussykdommene er potensielt livstruende sykdommer som heldigvis er sjelden i Norge, med bare noen få rapporterte tilfeller årlig. Ved å la hunden din vaksineres mot disse sykdommene forbygger du ikke bare at ditt eget dyr skal smittes, men du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i hundepopulasjonen, på et lavt nivå.

Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan være plagsom for det syke dyret, og bane vei for følgesykdommer som kan være alvorlige. Kennelhoste forårsakes av flere ulike smittestoffer, hvor ett ofte inkluderes i basisvaksinasjonen. Det finnes også en vaksine som gis i nesen for å beskytte mot to smittestoffer som forårsaker kennelhoste. Kennelhoste er smittsomt. 

Det er uvanlig at hunden får bivirkninger av vaksinen, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner, som kan være alvorlige, oppstå.

Teksten er i hovedsak hentet fra Anicura.no

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.