top of page

BETINGELSER VED OPPHOLD

Kjøpsbetingelser
Lyngsalpene Dyrehotell er registrert i Brønnøysundregistrene under Lyngsalpedyr AS (org.nr. 918 590 722).

Her kan du lese om kjøpsbetingelsene som gjelder ved Lyngsalpene Dyrehotell.

 

Levering/Henting
Av hensyn til dyrene ønsker vi å ha perioder med ro og lite trafikk av nye dyr. Vi ber deg derfor om å holde deg til våre ut- og innleveringstider og være ute i god tid.
Vi vil helst unngå å levere ut eller hente dyr utenom disse tidspunktene. Henting til et senere tidspunkt enn leveringstidspunkt kan gi et døgns merkostnad.

 

Vaksinasjon

Når du kommer til oss må du ha med deg gyldig vaksinasjonsattest, som vi vil scanne eller kopiere for å ha det i vårt system.
Dersom vaksinasjoner forfaller i løpet av perioden dyret er hos oss må dere fornye vaksinen senest 2 uker før ankomst.

  • Hund skal være vaksinert mot parvovirus, kennelhoste, smittsom leverbetennelse og valpesyke.
    Rabiesvaksine dekker kun rabies, og gjelder derfor ikke som gyldig vaksine.

 

Utstyr
Vi anbefaler at dere tar med ei tilpasset sele til turer. Vår erfaring er at seng/teppe er av størst betydning for dyret å ha med seg hjemmefra. Dette må kunne vaskes i maskin på 60 grader eller spyles rent. Vær klar over at det kan skje at ditt dyr kan komme til å ødelegge tingene du har med. Selv dyr som aldri ødelegger noe hjemme, kan bli revet med etter lek med andre og herje litt med egne ting. Vi erstatter ikke ting som kommer bort eller blir ødelagt, så send ikke med dyret noe verdifullt eller som du er redd for.
Mat- og vannskåler har vi selv.

 

Mat
Vi bruker fôr som de fleste dyr liker og tåler godt. Dette er inkludert i prisen. Hvis dyret går på annet fôr eller den har problemer med fôrskifte må du ta med ditt eget. Er det noe spesielt dyret trenger (diettmat, medisiner, annet) vil vi sørge for at dette blir tildelt etter avtale.

 

Omgang med andre dyr
Dersom hunden din blir luftet med eller står sammen med andre hunder finnes det naturlige risikoer ved dette. Hunder som vi vurderer til å være sosiale kan vi lufte sammen med andre hunder, dersom eier ikke har reservert seg mot dette.

Du må selv ta ansvar for å informere oss om mulig løpetid på tisper slik at det ikke skjer uventede parringer.
Tisper som er i løpetid tas ikke mot uten spesiell avtale. 

 

Pelsstell
Vi gjennomfører vanlig stell/pelsstell på dyrene under oppholdet uten tillegg i prisen. Dersom du har en dyr med ekstra behov (f.eks. pelsraser, eller dyr som krever ekstra stell av hud, øyne, ører, osv.), eller leverer et dyr som er ustelt, vil prisen øke i forhold til omfanget. Du må også medbringe spesielt utstyr dyret behøver til dette stellet (børster, øyerens, salver etc). Vanlig utstyr holder vi. Dersom du ikke bestiller det nødvendige stellet, vil du likevel bli belastet for det vi må gjøre for å få dyret i akseptabel stand dersom det anses som ustelt.

 

Dyrets helse
Som dyreeier kjenner du dyret ditt best, du kan sykdoms- og skadehistorien dens, vet hvilke symptomer det har og kjenner til hvilke forhåndsregler som bør tas for å unngå komplikasjoner. De fleste dyr tåler godt et opphold på hundepensjonat, men dersom dyret er sykt eller skadet kan dette være en påkjenning for dyret. På dyrehotell er ikke dyrene overvåket hele tiden slik de blir hjemme og miljøet er gjerne litt mer travelt.

I samråd med din veterinær eller oss, må du ta stilling til om ditt dyr kan stå i hundepensjonat. Du må informere oss om dyrets tilstand (fysisk og psykisk) slik at vi, i god tid i forveien, kan ta et opplyst valg i forhold til hvilke oppgaver vi kan ta på oss. 

Ved sykdom eller skade hos dyret bør du eller andre du har avtalt med være tilgjengelig slik at det er mulig å ta de rette avgjørelser og få god nok informasjon om dyret. Medisinering, forhåndsregler og eventuelle komplikasjoner skal beskrives og du må huske å ta med eventuelle medisiner/utstyr som trengs for å stelle dyret.

Alle steder hvor der samles mange dyr er det en fare for at de kan overføre mikroorganismer og parasitter til hverandre. Vanlige smittsomme sykdommer er en kalkulert risiko eieren selv må ta når dyret settes inn i store dyrepopulasjoner eller tas med på treninger/utstillinger hvor det er risiko for smitte.
Dersom dyret har eller hatt mistanke om lus må det gjennomgå to behandlinger hos veterinær før ankomst på hotellet.

Hvis det er mistanke om at noen av dyrene er syke eller har fått selvpåført skade, gjennomgår de vanlig klinisk undersøkelse av veterinær, som fastsetter den videre behandling. Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av eieren av dyret. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling vil vi forsøke å ta kontakt med deg før det settes i gang.
Vi vil avvise dyr hvor vi har mistanke om sykdommer/parasitter, eller vurderer dyret som uskikket til et opphold hos oss. Hunder skal ha normal oppdragelse og være vant til å omgås andre hunder og mennesker. Vi tar ikke imot aggressive dyr. Dyr med separasjonsproblemer tas imot etter egen avtale, men anbefales ikke opphold på hundepensjonat. Dyr under 6 måneder tas ikke inn på hotellet, av hensyn til dyret. Dyr mellom 6 og 12 måneder må være godt sosialisert. Drektige dyr tas heller ikke inn på hotellet, grunnet økt stressnivå som kan påvirke foster.  

 

Bestilling
Ved bestilling av opphold kreves 50% depositum.

 

Force majeur
Er Lyngsalpene Dyrehotell forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Lyngsalpene Dyrehotell fritatt for alt ansvar.

 

Avbestilling av opphold
Utenom høysesong kan du avbestille inntil 24 timer før uten gebyr.

I og før høysesong kan du avbestille frem til 14 dager før opphold uten gebyr, frem til 7 dager beregnes 25% av booket opphold, frem til 48 timer før opphold beregnes 50% og under 48 timer må hele oppholdet betales.

Alle avbestillinger i sesong/sommersesong skal være skriftlig via e-post.

Hentes hunden før avtalt tid og dette ikke er varslet innen 14 dager før oppholdet, må hele oppholdet betales.

Refusjon/delvis refusjon av krav om gebyr for opphold gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykmeldingsdato, og sykmeldingen må leveres til Lyngsalpene Dyrehotell snarest etter sykmeldingsdato.

 

Betaling
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Prisene er inklusive alle avgifter. Betaling skal skje med kort, Vipps, kontant eller faktura, og hele oppholdet skal være betalt før dyret forlater hotellet. 

 

Velkommen til Lyngsalpene Dyrehotell!

bottom of page